JAS 39 Gripen fäller bomber


+1 Likes (0)

Norrbottens Flygflottilj F 21 övar bombfällning från JAS 39 Gripen på Vidsels skjutfält. Foto: Daniel Klintholm och Anton Thorstensson/Combat Camera.


Popular Videos


Comments